ponedeljak, 15 jul 2024

Ideja i koncept projekta

Namjera investitora, je da zajedno sa Vladom Republike Srpske stvori ambijent kojim bi se na najbolji način omogućilo turistima da uživaju u prirodnim ljepotama planinskog kraja, povoljnoj klimi, hidrologiji, bogatstvu flore i faune i antropogenim dobrima.

Osnovna ideja Investitora i Vlade Republike Srpske je ulaganje u razvoj turizma i afrmisanje prirodnih potencijala regije.

Razvoj turizma na Klekovači zasnovan je na konceptu održivog turizma u skladu sa najnovijim standardima u oblasti turizma uz maksimalno poštovanje i zaštitu prirodnih resursa lokacije. Ponuda Turističkog centra Klekovača će se bazirati na uslugama i sadržajima u toku zimske i letnje sezone u cilju maksimalne iskorištenosti turističke infrastrukture i supra-strukture tokom cijele godine. Stoga je i proizvodni portfolio kreiran tako da zadovolji dinamiku sezona i tražnju po grupama proizvoda/usluga:

  • Zimski planinski odmor: skijanje (alpsko, slobodno-freestyle) ukupne dužine 63km, nordijsko skijanje sa poligonom za biatlon ukupne dužine 17 km, snowboard parkovi, škole skijanja, sankanje (slobodno, motornim i zaprežnim sankama), klizanje, snježni park za početnike (djecu), zimsko planinarenje i pješačenje. Zimska sezona većinom je orijentisana na rekreativne sadržaje, uz mogućnost organizovanja i takmičarskih sadržaja;
  • Ljetnji planinski odmor: vožnja gondolom, pješačenje i planinarenje, biciklizam, jahanje, vožnje kočijama, sportske aktivnosti (košarka, fudbal, odbojka, rukomet, tenis itd);
  • Specijalni sportovi: golf teren sa golf akademijom, ljetnje dvoransko skijanje;
  • Atraktivni sadržaji: roler ski, flyingfox/zipline, paraglajding, ljetnji tobogan, adrenalinski park, skejt park, speleologija, rafting, lov, ribolov;
  • Zdravstveno-rekreativne usluge: usluge vazdušne banje, wellness i spa, posebni programi zdravstvene ponude;
  • Eko-etno turizam: obilazak prašume Lom, izleti u okolinu na već afirmisane turističke lokacije; u Nacionalni park „Una“ (na 50 km) – rafting, kajak i kanu aktivnosti na Uni; sa svojim dijelom u Martin Brodu (40 km) gde se nalazi vrijedan vjerski spomenik manastir Rmanj; turistički kompleks Ribnik (60 km) poznat svjetski flajfšing centar i ostali prateći programi škola botanike, etno događaji
  • MICE (Meetings, Incentives, Congresses and Exbitions): konferencije, kongresi, korpo-rativni poslovni sastanci, seminari, poslovni sajmovi i izložbe, razni događaji (koncerti, izložbe itd.);
  • Smještajno-uslužna ponuda: hoteli, hosteli i omladinski hoteli, individualni objekti, apartmani, alpsko selo, restorani, barovi i sl.;
  • Komercijalni sadržaji: marketi, butici, suvenirnice, zanatske radnje i sl.