ponedeljak, 15 jul 2024

Vremenski plan

Kako bi se omogućilo ostvarivanje koncepcije održivog razvoja turizma na destinaciji Klekovače defnisani su opšti, kao i određeni specifični ciljevi koji se postavljaju pred izvođače ovog projekta.
Plan rada na projektu jedan je od sastavnih dijelova svakog projekta.

Njegov značaj se ne ogleda samo prilikom planiranja projekta, nego i kasnije, prilikom kontrole njegove realizacije. Plan sadrži pregled vremenskog rasporeda svih aktivnosti koje su potrebne da bi se dostigli ciljevi projekta. On je važan dio projektnog planiranja, jer omogućuje konzistentnost i normalan vremenski tok projekta.

Sama činjenica da će izgradnja TC Klekovača trajati duži vremenski period predstavlja razlog više da se sve aktivnosti ciljeva realizacije jasno definišu, a pridržavanje istih predstavlja značajan doprinos uspjehu poduhvata. Zbog svega navedenog, jasno su definisane aktivnosti i vremenski rokovi za realizaciju projekta sa odgovornostima za njihovo sprovođenje, kao i planirana sredstva za njihovu realizaciju.

Faze vremenske realizacije projekta

Zbog veličine projekta i njegove složenosti, izgradnja TC Klekovača biće realizovana u periodu od 12 godina. S obzirom na to, da su planirani brojni sadržaji, sama izgradnja će biti podijeljena u tri faze, pri čemu je prva faza podijeljena u dvije podfaze. Kako bi se obezbijedila potpuna funkcionalnost Centra, u svim fazama izgradnje smještajni kapaciteti biće usklađeni sa kapacitetima ski staza i vertikalnog transporta.

vremenski plan