sreda, 28 februar 2024

Sadržaji TC Klekovača

TC Klekovača će nuditi više oblika skijanja kao što su: alpsko skijanje, nordijsko skijanje, skijanje slobodnim stilom i snowboard. Skijaške staze na Klekovači biće pogodne za sve vrste skijaša, od početnika do takmičara.

U okviru ponude skijališta, pored staza za alpsko i slobodno skijanje, biće uređeni i poligoni za snowboardere, sa mogućnošću da se oprobaju i u frirajd (freeride), fristajl (freestyle) i frikarv (freecarve) stilovima. U drugoj fazi  biće uređene i ski staze za nordijsko skijanje dužine 17 km. TC Klekovača nudiće odlične uslove za sve vrste skijaša i ljubitelja snijega, od početnika do takmičara. Za djecu je planirana izgradnja ski parka sa bebi stazama, kao i odgovarajući liftovi, te ostali sadržaji.

Vještačko osnježavanje ski staza će omogućiti da skijalište radi nesmetano od decembra do marta i biće osnježeno oko 32 km ski staza. Kod planiranja skijališta posebno se vodilo računa o prirodnoj sredini i pejzažu. Želja je da se izgradi kvalitetno skijalište, a da se istovremeno izbjegnu dodatni zemljani radovi i sječa šume uz što manji uticaj na životnu sredinu.

Za alpsko skijanje predviđeno je 47 staza različite težine i dužine. Izgradnja staza će se odvijati u tri faze, tako da će u prvoj fazi (Ia+Ib) biti pripremljeno 27 staza ukupne dužine 34,8 km i zahvataće 101 ha, u drugoj fazi 7 staza ukupne dužine 11,3 km i 26,90 ha, a u trećoj fazi još 13 staza ukupne dužine 20,3 km i zahvataće 45,21 ha.

ski 01
ski 02
ski 03
ski 04

Ski staze su pretežno planirane na zonama – na visinama preko 1.500 m.n.v. (minimalno oko 1.000 m), gdje treba trasirati staze na sjevernim ekspozicijama, u zavjetrini i na pošumljenim padinama. Trajnost prirodnog snijega bi trebalo da bude minimum 90 dana. Podužni nagibi ski staza su 15-60%, veznih ski puteva minimalno 8%, a prema prosječnom nagibu su određene kategorije staza: plava (laka staza) do 25%, crvena (srednje teška) do 40%, crna (teška staza) 40-60%, dok su staze prosječnog nagiba manjeg od 25% obilježene kao zelene ski staze ili kao ski put. Ski staze su povezane sa instalacijama visinskog prevoza u jedinstven sistem, čime je korsnicima obezbijeđen pristup skijalištu sa što manje pješačenja (kretanje skijama, bordom ili pokretnom trakom i sl.).

Kod uređenja ski staza predviđene su mjere zaštite od erozije, a po potrebi će se urediti površinski vodotoci u dijelu ukrštanja sa ski stazama. Širine ski staza su standardno 50 m (sa zaštitnim pojasom obostrano 1-5 m), na pojedinim dionicama će se uspostaviti i šire staze (oko 100 m), dok kroz šumu staze mogu biti manje širine (30-40 m, na dionicama dužine do 150 m širine). Kod usklađivanja kapaciteta instalacija visinskog prevoza i ski staza za svakog skijaša obezbijeđeno je minimalno 200 m² površine za skijanje. Ski putevi su formirani za povezivanje ski staza i manjeg su nagiba i širine: širine ski puteva su 8-10 m, sa zaštitnim pojasom 1-3 m, a nagibi ski puteva su po pravilu 8 (9)% – 25%. Predviđeni su ski poligoni za obuku skijaša, trening i po potrebi za manja takmičenja, kao i ekstremne skijaške i snowboard discipline.

Tamo gdje je bilo potrebno komfornije povezivanje dijelova skijališta predviđene su ski pasarele ili ski tuneli. Tehnička rješenja su usklađena sa uslovima terena i potrebama (skijaška ili skijaško-pješačka), pa su ovim konceptom u prvoj fazi predviđene dvije pasarele, kao “green bridge” konstrukcija, minimalne širine 10 m, sa postavljanjem pokretne trake po potrebi. Ukoliko bude bilo potrebno, konstrukcijom će se omogućiti prolazak tabača.

ski 05
ski 06
ski 07
ski 08

Nordijsko skijanje takođe zahtijeva posebno uređene i opremljene staze, koje će Turistički centar Klekovača imati u svojoj ponudi. Takmičenja u nordijskom skijanju obuhvataju cijeli raspon dužina staza od tzv. sprint trka od nekoliko kilometara, pa do maratona od nekoliko desetina kilometara.

Discipline i pravila takmičenja propisuje i sprovodi Međunarodna skijaška federacija (FIS). Ona takođe organizuje i Svjetski kup i Svjetska prvenstva. U Ib fazi urediće se ski staze za nordijsko skijanje ukupne dužine 17,05 km. Predviđa se opremanje staze i za organizovanje takmičenja u nordijskom skijanju i biatlonu, za šta će se obezbijediti odgovarajući prateći sadržaji (prihvat takmičara sa opremom, osoblje uključeno u organizaciju i praćenje trke, toaleti, bifei i sl.), prostor za start/cilj i strelište koje će omogućiti četiri gađanja u okviru trase od 15 (20) km dimenzija oko 50 x 50 m sa krugom za kazneno skijanje u njegovoj neposrednoj blizini.

Startni plato će biti minimalno 12 m širine i 30 m dužine, ciljni plato minimalno 8 m širine i 30m dužine, dok će posljednjih 50 m širina staze biti minimalno 9 m. Staze za nordijsko skijanje i biatlon će imati nagib 8-10% uz širinu staza od 10 m. Start je organizovan tako da svaki takmičar ima istu distancu od starta do cilja, startni plato će imati najmanje 10 startnih pozicija, osnog razmaka 1,2 m. U neposrednoj blizini pratećih sadržaja, odnosno starta/cilja trase, obezbijediće se pristup vozilima i parking.

Ostali sadržaji

U zimskom periodu, u ponudi će biti i druge vrste rekreacije i zabave, dnevna i noćna sankanja, vožnja motornim sankama posebno obilježenim stazama, te vožnja konjskom zapregom. Predviđeno je klizalište na otvorenom, dimenzija prema olimpijskim standardima za igranje hokeja na ledu i biće na raspolaganju za rekreativno ili umjetničko klizanje i karling takmičenja, dok će se u ljetnjem periodu koristiti kao rolerdrom ili teren za hokej na betonu. Za djecu je planirana izgradnja ski parka sa bebi stazama, kao i pokretnom trakom dužine 270 m, te ostali sadržaji. Ljubitelji zimskih pejzaža imaće sistem obilježenih planinarskih i pješačkih staza, panoramski put i uređene vidikovce (dužine staza oko 21 km). Poslije dana provedenog na snijegu, gosti će moći da se relaksiraju u wellness i spa centarima.

Turistički centar Klekovača će obilovati aktivnostima najvećim dijelom godine, zahvaljujući odličnim mogućnostima za razvoj ljetnje turističke ponude. Za goste koji se odluče za svježinu planinskih centara i vazdušnu banju, pripremljeni su raznovrsni programi odmora, rekreacije i zabave. Tu su brojni sportski tereni, sunčališta, planinski welness, bazeni, skejt park, a moći će i da uživaju u planinarenju, vožnji biciklom, jahanju i vožnji kočijama.

rest 01
rest 02
rest 03
rest 04

U okviru Turističkog centra biće izgrađeno nekoliko objekata za ljetnje sportove. Na Klekovači je planirana izgradnja sportskih terena: za fudbal, košarku, odbojku, tenis i skvoš, golf teren, zatvoreni i otvoreni bazeni, joga, park, trim staze i drugo. Planirana je izgradnja sportske polivalentne hale, namijenjene za sportska takmičenja i rekreaciju u zatvorenom prostoru. Hala je površine 5.695 m2, a gradiće se na ekskluzivnoj lokaciji sa pogledom na centralnu zonu i zonu sa golf terenima.

Na lokaciji Planinskog sela biće izgrađen sportski objekat koji će imati kombinovani teren, bazen, hidromasažni bazen, saunu, sale za kardio trening, ljekarsku ordinaciju i druge sadržaje potrebne za pun komfor korisnika.

Modernizacija turističke infrastrukture omogućiće i razvoj kongresnog turizma. Ova vrsta turizma zahtijeva visok nivo usluge i kvalitet u svakom dijelu ponude. Hoteli visoke kategorije će biti u potpunosti opremljeni audio - vizuelnom opremom sa ukupno 9 kongresnih sala i 6 sala za sastanke, kapaciteta za oko 2.000 učesnika.

Od adrenalinskih zabava u okviru centra predviđen je flying fox. Zadovoljstvo će predstavljati i ljetni tobogan gdje se na stazi dugoj preko dva kilometra, savladava visinska razlika od 305 m. Predviđen je i tobogan, smješten u centralnom dijelu donje zone skijališta, kapaciteta 500 osoba na sat, pri maksimalnoj brzini spuštanja od 40 km. Doživljaj boravka će upotpuniti adrenalinski park na površini od oko 3.000 m2, koji će biti smješten u donjem dijelu ski staza, iznad naselja Kozila u blizini snow - board parka.

rest 05
rest 06
rest 07
rest 08

Klekovača pruža odlične mogućnosti za para - glajding. Poletište je planirano na vrhu Velike Klekovače, a sletište je na visoravni Kozila. Za posjetioce Klekovače biće organizovani jednodnevni i višednevni rafting izleti na rijekama Vrbasu i Uni. Živopisan kraški teren pogodan je i za ogranizovanje speleoloških ekspedicija u Petrovačkom polju.

Područje Klekovače u široj zoni pruža izvanredne uslove za lov i ribolov. Na teritoriji šumskog gazdinstva Oštrelj - Drinić nalazi se lovište na površini od preko 40 hiljada ha i visini od 689 do 1.961 m.n.m. U lovištu se nalaze medvjedi, divlje svinje, srneća divljač, tetrijeb, lještarka i druge vrste. Takođe, veoma su pristupačna i odredišta za ljubitelje ribolova, organizovanjem izleta do rijeka Une, Plive, Unca i Vrbasa.