sreda, 28 februar 2024

Realizacija konkursa

Međunarodni konkurs za idejno urbanističko i arhitektonsko rješenje TC Klekovača raspisan je 10.02.2014. i objavljen u saradnji sa Evropskom arhitektonskom komorom iz Brisela. Raspisivač konkursa je privredno društvo GB Immo d.o.o. iz Banje Luke.

Cilj konkursa bio je izrada urbanističko - arhitektonskih i pejzažnih idejnih rešenja uže zone TC Klekovača na visoravni Kozila.

Žiri su činila poznata imena iz svijeta arhitekture i predstavnici investitora:

 • Prof. Vasa J. Perović, d.i.a, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani, predsjednik žirija;
 • Univerzitetski profesor Vladimir Nikolić, arhitekta, redovni profesor Univerziteta u Ahenu, član žirija;
 • Univerzitetski profesor Kristof Luhsinger, arhitekta, redovni profesor TU u Beču, član žirija;
 • Prof. dr Borislav Petrović, d.i.a, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, član žirija;
 • Kirsten Šomakers, arhitekta, član žirija;
 • Danka Pavlović, d.i.g, predstavnik investitora, član žirija;
 • Otmar Šmit, predstavnik investitora, član žirija;
 • Prof. dr Danijela Milovanović - Rodić, d.i.a, izvjestilac konkursa;
 • Doc. dr Miloš Gašić, d.i.a, izvjestilac konkursa.

Na konkurs je pozvano pet uglednih evropskih arhitektonskih biroa: Estudio Herreros iz Madrida, MVRDV iz Roterdama, Lacaton & Vassal iz Pariza, Arge & Baumschlager Hutter Partners & Amann Architects iz Beča i Sauerbruch Hut-ton iz Berlina. Pored pomenutih, dokumentaciju za učešće na konkursu preuzelia su čak 324 arhitektonska tima iz 56 zemalja, a konkurs je zatvoren 10. marta 2014. godine.

02
01

Ključni dizajnerski izazovi koji su ovim konkursom bili postavljeni pred učesnike su:

 1. Kreiranje mjesta prepoznatljivog identiteta,
 2. Integracija u prirodno okruženje,
 3. Oblikovni kvalitet pejzaža, otvorenih prostora i arhitekture,
 4. Minimizacija negativnih uticaja na životnu sredinu i visok stepen energetske efkasnosti,
 5. Faznost razvoja.

Konkursom se želio dobiti novi, inovativni i kreativni koncept razvoja turističkog kompleksa koji svoj identitet bazira na:

 • Poštovanju ključnih vrijednosti konteksta, prije svega, netaknute prirode i predjela izuzetnih ambijentalnih vrijednosti,
 • Inovativnim i naprednim modelima organizacije i funkcionisanja turističkog naselja, i oblikovnim kvalitetima arhitekture, otvorenih javnih prostora i pejzaža.

Programom konkursa predviđen je plato za prihvat skijaša na kraju ski staza. Predviđena površina platoa po prethodnim studijama iznosi oko 8 ha. Uz navedeni plato potrebno je predvidjeti prateće objekte sa svim tehničkim i servisnim sadržajima, neophodnim za eifkasno funkcionisanje skijališta u toku ski sezone, kao i objekte komercijalnih i ugostiteljskih sadržaja, vezanih za vansezonsku ponudu. Ukupna površina objekata na skijaškom platou je oko 10.000 m². U neposrednoj blizini skijaškog platoa bilo je neophodno predvidjeti podzemnu garažu.

Što se smještajnih kapaciteta tiče, njihova tipologija je bazirana na sljedećoj raspodjeli:

 • hoteli i hosteli različitih kategorija i profia,
 • individualni objekti,
 • apartmanski objekti,
 • stambeni kompleks za zaposlene,
 • hotelski smještaj u vazdušnoj banji,
 • hotelski smejštaj pri golf terenima.

Pored ovog, potrebno je predvidjeti i niz različitih sadržaja i djelatnosti, neophodnih za funkcionisanje turističkog centra visoke klase, kao što su: trgovačko - ugostiteljski sadržaji, sportski sadržaji, sadržaji javnih službi itd.

Takođe, očekuje se kreiranje rješenja koja racionalno koriste resurse i teže da minimizuju negativne efekte na životnu sredinu u cjelokupnom procesu izgradnje i eksploatacije kompleksa.

Posebnim dijelom konkursnog rješenja bilo je neophodno obuhvatiti rješenje saobraćaja, s obzirom na to da je predviđeno da se kolski saobraćaj odvija po rubovima kompleksa i da motorna vozila, osim dostavnih, neće moći da ulaze unutar kompleksa.

03
04
05
06

U cilju bolje prezentacije konkursa, početkom aprila 2014. godine organizovan je stručni kolokvijum i posjeta predmetnoj lokaciji. Na kolokvijumu, koji je održan 4. aprila u prostorijama Univerziteta PIM u Banjoj Luci, predstavnici investitora i članovi žirija detaljnije su upoznali učesnike sa ciljevima konkursa.

Cjelodnevna posjeta lokaciji Kozila organizovana je sutradan, 5. aprila. Učesnici su tako imali priliku da se bliže upoznaju sa predmetnom lokacijom i da na licu mjesta, od članova žirija, dobiju odgovore na pitanja vezana za konkurs. Ovom događaju prisustvovalo je 92 arhitekta iz cijelog svijeta. Krajnji rok za predaju radova bio je 30. juli 2014. godine, a pristiglo je 28 rješenja.